Home >> Văn bản pháp quy >> Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành NN&PTNT
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành NN&PTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Số: 47/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết thông tư  TT 47 tải tại đây.

About admin