Home >> Tag Archives: trồng dưa lưới

Tag Archives: trồng dưa lưới

Trồng Dưa lưới trong nhà lưới

Trồng dưa lưới trong nhà lưới

  Áp dụng mô hình trồng dưa lưới trong nhà lưới hiện nay đang được áp dụng phổ biến,hạn chế thấp nhất dịch bệnh hại cây,giúp giảm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Áp dụng cách chăm sóc mới Toàn bộ diện tích trồng dưa lưới được che phủ kín bằng lưới cước, giúp hạn chế ... Read More »