Home >> Tag Archives: tiêu

Tag Archives: tiêu

Cách trồng tiêu của anh Thành

Cách trồng tiêu của anh Thành

Mô hình trồng tiêu sạch trong nhiều năm gắn liền với lợi nhuận kinh tế cao. Đây là mô hình  của anh nông dân trẻ Võ Văn Thành tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Với thành công của anh là một kết quả của lối tư duy canh tác hiện đại,  đặt vấn đề môi trường và yếu ... Read More »