Home >> Tag Archives: mô hình

Tag Archives: mô hình

Mô hình giúp nông dân làm giàu

mô hình giúp nông dân làm giàu

Hiện nay, xã Ninh Quới A ,huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu xuất hiện mô hình sản xuất đa canh, đa con với cách làm khá thú vị. Đó là hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản. HTX nuôi trồng thủy sản ban đầu  được thành lập ngày 12/8/2011 – do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ... Read More »