Home >> Tag Archives: lúa

Tag Archives: lúa

Nỗi khổ người dân – Gieo lúa gặt rạ

Gieo lúa gặt rạ

GẦN KÊNH CŨNG CHẾT Xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) đồng lúa Tế Điền đang đến thời kỳ trổ bông nhưng cây lại héo, lá cháy vàng. Ở thôn Đồng Vinh, ông Phạm Lạc, chủ nhân của 2 sào ruộng chỉ biết thở dài, rồi  cho biết: “Tất cả là do cái kênh vô dụng kia”. Ông Lạc dẫn tôi đến ... Read More »

Cải thiện chất lượng giống lúa để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Cải thiện chất lượng giống lúa để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tiền Giang đã mở rộng tỷ lệ diện tích sử dụng các giống lúa có chất lượng cao, lúa thơm lên 75%, hình thành được những vùng chuyên canh lúa chất lượng, tập trung. Ví dụ tại huyện Gò Công Tây, 20 quy mô 3.000 – 4.000 ha/vụ, tại huyện Chợ Gạo chuyên canh nếp bè khoảng 5.000 ha, và ... Read More »