Home >> Tag Archives: giống cam v2

Tag Archives: giống cam v2

Giống cam V2

giống cam v2

Giống cam V2 được chọn lọc từ giống Valencia Olinda. Cây giống được làm sạch bệnh qua vi ghép, cây khỏe cho năng suất cao hơn so với cây gốc. Giống cam V2 này có khả năng thích nghi rộng, kháng bệnh tốt, là giống cam ngọt chín muộn. Cây giống sinh trưởng phát triển tốt , cân đối, phân ... Read More »