Home >> Chuyện nhà nông >> Nông thôn mới >> Phúc Thọ – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Phúc Thọ – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Là một huyện thuần nông, Phúc Thọ có dân số trên 18 vạn người, trong đó, dân số nông thôn chiếm 96%. Huyện có 22 xã và 1 thị trấn, được chia làm 2 vùng rõ rệt là vùng đồng (chiếm 3/5 diện tích) và vùng bãi (chiếm 2/5 diện tích) nhưng nền kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành chung tay tìm hướng phát triển, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây.

Với quyết tâm cao, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, vận động toàn thể nhân dân đồng thuận và huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, đặc biệt chú trọng công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay, Phúc Thọ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

nong-thon-moi-3
Hiệu quả từ sản xuất đậu tương giúp nông dân xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ nâng cao thu nhập

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho biết, xác định dồn điền đổi thửa là một nhiệm vụ quan trọng nhưng việc tổ chức thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn nên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã phân tích kỹ, đánh giá đúng tình hình và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tính khả thi cao. Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân” đã chỉ đạo đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác dồn điền đổi thửa, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, Ban Phát triển nông thôn để thống nhất chỉ đạo chương trình xây dựng NTM gắn với công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn huyện. Huyện thường xuyên tổ chức giao ban đến cụm xã; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ở các thôn, cụm làm điểm và những địa bàn gặp nhiều trở ngại nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Phúc Thọ coi đây là một tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đánh giá thi đua các đơn vị.

Vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động được huyện quan tâm và coi đó là nhiệm vụ quan trọng, được đặt lên hàng đầu. Tuyên truyền được triển khai thường xuyên, rộng rãi, phong phú, đa dạng và cụ thể để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và dồn điền đổi thửa cũng như lợi ích từ các chương trình này, từ đó, người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông NTM và dồn điền đổi thửa bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nhất là thông qua các lớp tập huấn và các hội nghị chuyên đề.

Năm 2013, Phúc Thọ đã tổ chức cho toàn dân tìm hiểu về xây dựng NTM và dồn điền đổi thửa thông qua sinh hoạt cộng đồng. Toàn huyện có 180 thôn, cụm dân cư ở 23 xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại 169 điểm, thu hút trên 31.000 người tham gia. Tổ chức toạ đàm về NTM và công tác dồn điền đổi thửa với hơn 400 đại biểu là cán bộ huyện, xã, cụm dân cư và đại diện nhân dân của các xã tham dự. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tuyên truyền trực quan, đưa tin về xây dựng NTM và dồn điền đổi thửa trên các cơ quan báo chí T.Ư, TP và huyện. Tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở các huyện trong TP, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc…. Thông qua các hoạt động trên, nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn về lợi ích của chương trình, thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và dồn điền đổi thửa, từ chỗ chưa đồng tình của một bộ phận nhân dân, dần dần đại bộ phận nhân dân đã đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo trong các họat động xây dựng NTM.

Kết quả bước đầu

Kết quả dồn điền đổi thửa của Phúc Thọ đã cơ bản đạt so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo kết quả bền vững, không để xảy ra điểm nóng; đã giải quyết triệt để tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất. Sau 2 năm triển khai, các xã đã tổ chức đào đắp được 2,6 triệu m3 giao thông thủy lợi nội đồng (đạt 96% so với đề án được duyệt); diện tích đã thực hiện dồn điền đổi thửa là 3.345ha (đạt 97,57%), thực hiện giao ruộng cho 28.753 hộ, trong đó: năm 2012, có 14 xã thực hiện, diện tích là 556 ha (đạt 111% KH TP); năm 2013, có 19 xã thực hiện, diện tích 2.757,3ha (đạt 88,2%). Từ chỗ một hộ có nhiều thửa, ở nhiều cánh đồng khác nhau, nhiều hộ có từ 6 – 8 thửa trên 3 – 4 cánh đồng, sau dồn điền đổi thửa chỉ còn lại 1 – 2 thửa, với quy mô, diện tích mỗi thửa lớn hơn gấp 3 – 4 lần (có thửa diện tích trên 12.000 m2). Qua đó, góp phần cho việc triển khai cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất, góp phần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp truyền thống, lạc hậu, tự cung tự cấp và góp phần xây dựng NTM.
Bằng nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, đến nay, Phúc Thọ đã có 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Võng Xuyên, Thọ Lộc, Phụng Thượng và Ngọc Tảo. Trong nhiệm vụ giảm nghèo, năm 2014, Phúc Thọ đã giảm tỷ lệ hộ nghèo được 1,94% so với năm 2013 xuống còn 4,08%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đông/ người/năm. Theo kế hoạch, năm 2014, Phúc Thọ phấn đấu có thêm từ 5 – 6 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú, để công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả và phát huy tác dụng, TP và các sở, ngành cần quan tâm bố trí kinh phí để huyện thực hiện làm điểm kiên cố hóa kênh mương cấp 3 theo công nghệ mương đúc cho các xã sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa. Tiếp tục bố trí vốn theo Quyết định 16 của TP để các xã thực hiện kiên cố hóa giao thông nội đồng. Tạo cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích nhân dân thực hiện các vùng chuyên canh, vùng chăn nuôi tập trung.

About admin