Home >> Văn bản pháp quy >> Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

Chi tiết thông tu tải tại TT 48

About admin