Home >> Chuyện nhà nông >> Nông thôn mới >> Dồn sức xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Dồn sức xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Qua 3 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Núi Thành đã có những bước chuyển đáng mừng, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, đồng ruộng qua dồn điền đổi thửa được chỉnh trang.
Đường giao thông, kênh mương nội đồng mọc lên, máy gặt đập liên hợp xuống đồng cùng nhiều công trình dân sinh, mô hình sản xuất, thiết chế văn hóa xuất hiện tạo nên sự khởi sắc mới ở nhiều vùng quê….

be-tong-hoa-giao-thong-nong-thon
Bê tông hóa giao thông nông thôn

Phát huy những thành quả ban đầu đã đạt được, huyện Núi Thành tiếp tục dồn sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao. Theo định hướng của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, năm 2014 nầy, tất cả các xã đều nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng ít nhất 2 tiêu chí/năm. Các xã điểm là Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông tăng ít nhất từ 4 đến 5 tiêu chí, các xã còn lại mỗi xã tăng ít nhất từ 1 đến 3 tiêu chí. Đến năm 2015, 4 xã điểm đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại mỗi xã tăng ít nhất từ 3 đến 5 tiêu chí.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, trong năm nay, 100% số xã hoàn thành việc công bố và cắm mốc quy hoạch, hoàn thành quy hoạch còn thiếu và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Huyện đang hướng đến mục tiêu cuối năm nay, 60% số xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đường giao thông nông thôn trục xã, trục thôn; 60% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; số xã đạt tiêu chí về giao thông tăng lên 4 đến 5 xã; 90% số xã có hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu cơ bản cho sản xuất, bình quân mỗi năm đạt thêm 2 xã; nâng số xã đạt chuẩn tiêu chí trường học từ 3 xã lên 5 đến 6 xã; nâng số xã đạt tiêu chí về Điện lên 6 đến 7 xã; nâng số xã đạt tiêu chí cơ sở vât chất văn hóa lên 1 đến 2 xã; nâng số xã đạt tiêu chí Chợ nông thôn lên 2 đến 3 xã; số xã đạt tiêu chí về Bưu điện lên thêm 2 đến 3 xã; số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư lên 9 đến 10 xã.

co-gioi-hoa-dong-ruong
Cơ giới hóa đồng ruộng

Theo định hướng, huyện Núi Thành tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo sản xuất hàng hóa nông nghiệp tăng cả quy mô, chất lượng, gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các loại hình liên kết với doanh nghiệp, các loại hình Hợp tác xã, phấn đấu mỗi xã có tối thiểu 1 Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác và từ 2 đến 5 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện các nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị. Huyện đang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và nâng tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế lên trên 80%, nâng tỉ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế từ 1 lên 16 xã; 95% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Về nhóm tiêu chí hệ thống chính trị, huyện phấn đấu nâng tỉ lệ số xã đạt vững mạnh lên 25%, có thêm 2 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự, nâng tỉ lệ xã đạt tiêu chí nầy lên 90%, đến năm 2015, 100% cán bộ cấp xã được chuẩn hóa; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu, 100% xã ổn định về chính trị.

Với khẩu hiệu thi đua: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, huyện Núi Thành đang nêu quyết tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến nhằm nâng cao mức sống người nông dân, xây dựng bộ mặt nông thôn huyện nhà ngày càng văn minh, hiện đại.

About admin