Home >> Danh bạ doanh nghiệp >> CTY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

CTY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

 congtycpgiongcaytrongmn CTY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-8442414
Email: southernseed@ssc.com.vn
 Khu vực: Tp.HCM
 T.viên miễn phí
 Website
 Liên hệ

About admin