Home >> Chuyện nhà nông >> Nông thôn mới >> Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 8/4, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo 145/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo đánh giá chung, qua 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 19 tỉnh, thành ở cả 3 khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng ở tất cả các xã, được nhân dân đồng tình ủng hộ; nhiều nơi người dân nhận thức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của chính mình.

xay-dung-nong-thon-moi-khu-vuc-nam-bo

Lưu ý một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh cần xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành xác định xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng có tính chiến lược trong thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cấp xã, cấp huyện, thực hiện quản lý theo quy hoạch, trong đó đặc biệt ưu tiên gắn quy hoạch cơ sở hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa. Nhân rộng mô hình sản xuất mới, liên kết giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với nông dân, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản…

Phó Thủ tướng lưu ý một số nội dung về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình; quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý nhà nước đối với Chương trình; chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; xây dựng bộ máy, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở nông thôn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình.
Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghiên cứu từ thực tiễn những cơ chế, chính sách đã ban hành còn có điểm chưa phù hợp cần điều chỉnh hoặc những điểm còn thiếu cần bổ sung và chủ động ban hành hướng dẫn địa phương thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Theo: TTXVN

About admin