Home >> Tag Archives: thuốc trừ sâu

Tag Archives: thuốc trừ sâu

Rwanda kiếm ngoại tệ nhờ thuốc trừ sâu tự nhiên

Rwanda kiếm ngoại tệ nhờ thuốc trừ sâu tự nhiên

Thuốc trừ sâu tự nhiên được xuất khẩu ra thế giới đã làm đa dạng hóa nguồn thu ngoại tệ từ việc xuất khẩu của Rwanda. Từ khi bắt đầu trồng những cánh đồng hoa kim cúc bên dưới những chân núi màu mỡ và nổi tiếng của đất nước này với mục đích thương mại . Hoa kim cúc ... Read More »