Home >> Tag Archives: sau rieng monthong

Tag Archives: sau rieng monthong

Giống mới – Sầu riêng monthong

Giống mới - Sầu riêng monthong

Sầu riêng monthong có tên gọi khoa học là Drio, cây giống được sản xuất theo phương pháp ghép cành, được lấy từ cành ở vườn cây đầu dòng. Thông tin về sản phẩm –          Tên địa phương: Sầu riêng cơm vàng hạt lép Monthong –          Tiêu chuẩn sản xuất : TCCS 03:2011/CGNTIS –          Tỉ lệ đồng đều: > 95% ... Read More »