Home >> Tag Archives: sakê

Tag Archives: sakê

Giống cây Sakê bầu nhỏ

Giống cây Sakê bầu nhỏ

Sakê có tên gọi khoa học là Artocarpus altilis, cây giống được sản xuất theo phương pháp nhân giống thu từ vườn cây đầu dòng. Thông tin về sản phẩm –          Sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS 17: 2011/CGNTIS –          Tỉ lệ đồng đều: > 95 % –          Cây giống sau khi trồng dễ xử lí ra hoa, đậu ... Read More »