Home >> Tag Archives: máy cấy lúa 8 hàng hamco

Tag Archives: máy cấy lúa 8 hàng hamco

Máy cấy lúa 8 hàng Hamco

máy cấy lúa 8 hàng hamco

Máy cấy lúa 8 hàng Hamco do công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp và khuyến nông hà nội lắp ráp và sản suất. Có 3 loại công suất từ 0,23 ha/giờ  đến 0,29 ha/giờ. Máy cấy lúa 8 hàng Hamco có đặc điểm cấy được 8 hàng 1 lúc, hàng cách hàng 22cm cây cách cây có ... Read More »