Home >> Tag Archives: măng cụt

Tag Archives: măng cụt

Giống măng cụt cho trái lớn

giống măng cụt cho trái lớn

Măng cụt có tên khoa học là Garcinia mangostana, cây giống được sản xuất từ ươm hạt thu từ vườn cây đầu dòng. Thông tin về sản phẩm –          Cây giống được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 05:2011/CGNTIS –          Tỷ lệ đồng đều của cây giống là > 95% –          Cây măng cụt sau khi trồng dễ xử lý ... Read More »