Home >> Tag Archives: đồng lúa

Tag Archives: đồng lúa

Nỗi khổ người dân – Gieo lúa gặt rạ

Gieo lúa gặt rạ

GẦN KÊNH CŨNG CHẾT Xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) đồng lúa Tế Điền đang đến thời kỳ trổ bông nhưng cây lại héo, lá cháy vàng. Ở thôn Đồng Vinh, ông Phạm Lạc, chủ nhân của 2 sào ruộng chỉ biết thở dài, rồi  cho biết: “Tất cả là do cái kênh vô dụng kia”. Ông Lạc dẫn tôi đến ... Read More »