Home >> Tag Archives: CLB PTD

Tag Archives: CLB PTD

CLB PTD Nơi nông dân cùng làm giàu

clb ptd nơi nông dân cùng làm giàu

Thay vì sản xuất nông nghiệp tự phát thì ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước , các hộ nông dân đã cùng nhau tập hợp lại thành CLB PTD để trao đổi kinh nghiệm làm giàu. Hiệu quả từ việc áp dụng khoa học kĩ thuật CLB PTD xã Đồng Tiến được thành lập và chính thức ... Read More »