Home >> Văn bản pháp quy >> Quyết định số 372/2014/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Quyết định số 372/2014/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 372/2014 / QĐ-TTg về việc xét công nhận and công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Quyết định This quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét công nhận and công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối tượng áp dụng gồm: Các địa phương trên địa bàn cả nước; all tổ chức, hộ gia đình và cá nhân have liên quan trong quá trình xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc xét công nhận and công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới not ensure nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định, be implemented thường xuyên, liên tục hàng năm.

Theo quyết định, xã đạt chuẩn nông thôn mới not ensure the conditions: có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, been Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; have 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới not ensure the conditions: có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, been Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận; have 75% số xã trên địa bàn đạt theo chuẩn quy định. 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới not ensure the conditions: have at least 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, in which có 2 tiêu chí chủ yếu is hộ nghèo and income, all tiêu chí còn lại non đạt từ 70% trở lên định quy vs.

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới not ensure the conditions: có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, been Bộ Nông nghiệp and Phát triển nông thôn xác nhận; have 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định. 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn not ensure the conditions: have at least 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; all xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện non đạt từ 14 tiêu chí trở lên, in which có 2 tiêu chí chủ yếu is hộ nghèo and income, the tiêu chí còn lại non đạt từ 70% trở lên vs quy định.

Chi tiết quyết định tải tại  372-quy-trinh-cong-bo-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi_1

About admin