Home >> Văn bản pháp quy >> Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thông báo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam.

Chi tiết văn bản tại đây VBHN 01

About admin