Home >> Tin tức >> Nông nghiệp Việt Nam >> Nhập khẩu bông nguyên liệu vào tháng 1/2014
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Nhập khẩu bông nguyên liệu vào tháng 1/2014

Trong tháng 1/2014, nhập khẩu bông nguyên liệu về Việt Nam đạt 50.025 tấn, trị giá là 97.394.703 USD, giảm khoảng 4,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin, Ấn Độ là một trong những nước có thị trường cung cấp bông nguyên liệu lớn ...

Review Overview

Chất lượng bài viết

User Rating: Be the first one !
70

Trong tháng 1/2014, nhập khẩu bông nguyên liệu về Việt Nam đạt 50.025 tấn, trị giá là 97.394.703 USD, giảm khoảng 4,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
nhập khẩu bông nguyên liệu

Theo thông tin, Ấn Độ là một trong những nước có thị trường cung cấp bông nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam,  khoảng 20.515 tấn, trị giá là 38.151.266 USD, lên đến 60,06% về lượng và tăng gần 67,04% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ, giảm gần 37,96% về lượng và giảm 35,88% về trị giá, cung cấp với 13.251 tấn, trị giá lên tới 27.523.238 USD.

Thị trường đứng thứ 3 về cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam là Braxin, với khoảng 2.293 tấn, trị giá 4.636.062 USD, giảm 44,96% về lượng.

Trong tháng 1/2014 Việt Nam còn nhập khẩu bông nguyên liệu từ các thị trường  khác với mức giá tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước: nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 112 tấn, trị giá 485.908 USD, tăng 433,33% về lượng và tăng lên 362,44% về trị giá; từ Ôxtrâylia, với 1.843 tấn, trị giá là 3.840.616 USD, tăng 789,46% về trị giá và tăng 687,61% về lượng; nhập khẩu từ Indonêsia với 148 tấn, trị giá 167.828 USD, tăng 129,97% về trị giá và tăng 825% về lượng; từ Italia với khoảng 116 tấn, trị giá lên tới 75.471 USD, tăng khoảng 169,77% về lượng và tăng 75,52% về trị giá.

Theo: tin tức nông nghiệp

About admin