Home >> Văn bản pháp quy >> Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương
Sàn giao dịch TMĐT Thitruongnongnghiep.vn

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Số: 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

Chi tiết thông tư tại đây TT 49

About admin