Home >> Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy, các thông tư chính sách mới

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

VBHN-04-2016

Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm ... Read More »

Quyết định số 372/2014/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 372/2014 / QĐ-TTg về việc xét công nhận and công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Quyết định This quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét công nhận and công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đối tượng áp dụng gồm: ... Read More »

Công văn số 941/SNN-CN về chủ động phòng chống nắng nóng, dịch bệnh cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc Chủ động phòng chống nắng nóng, dịch bệnh cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết năm 2014 diễn biến bất thường, ... Read More »

Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... Read More »

Chỉ thị: 3599/CT-BNN-VP về tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 3599/CT-BNN-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008   CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG ĐANG CÓ CHIỀU HƯỚNG GIA TĂNG Báo cáo của Cục Thú ... Read More »