Home >> Giá cả thị trường (page 2)

Giá cả thị trường

Giá các mặt hàng nông sản (Từ ngày 2014/09/05 -15/05/2014)

gia-nong-san

Diễn biến giá tất cả các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 19 năm 2014 (Từ ngày 2014/09/05 -15/05/2014) Khoai lang tím nhật đang giảm vì tiêu thụ khó. Chôm chôm các loại giảm giá vì thị trường tiêu thụ chậm. Heo hơi, gà công nghiệp tiếp tục tăng giá vì được người tiêu dùng ưa ... Read More »

Giá các mặt hàng nông sản (Từ ngày 16/4/2014 -15/5/2014)

nong-san

Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tháng 5 năm 2014 (Từ ngày 16/4/2014 –15/5/2014) Giá heo hơi, gà công nghiệp tăng vì sức tiêu thụ tăng mạnh. Cam sành giảm giá do thương lái ép giá để bù cước vận tải. Do giảm lượng thu mua từ Trung Quốc cộng thêm các ... Read More »

Giá các mặt hàng nông sản (Từ ngày 14/03/2014 -20/03/2014)

chom-chom

Diễn biến giá các mặt hàng nông, thủy sản và vật tư nông nghiệp tuần 11 năm 2014 (Từ ngày 14/03/2014 –20/03/2014) Trong tuần, chôm chôm các loại hút hàng tăng giá mạnh. Trước thông tin dịch cúm gia cầm giá heo hơi tăng cao. Cá tra nguyên liệu khan hàng tăng giá. Thông tin Thủ tướng Chính Phủ đồng ... Read More »